USA: Kensly Julien
Haiti: Jean Sem Deruma
Haiti (509) 33 73 31 44
Haiti (509)37 83 22 11
Haiti (509) 33 64 65 70
Haiti (509) 36 07 83 93
USA (954) 892-1690

email: hitfmhaiti2012@gmail.com